Uw bouwconstructie laten natlakken door een specialist.

Natlakken

Onder het natlakken verstaan we het aanbrengen van een of meerdere verflagen die in principe op alle materialen kunnen worden toegepast. Voordat we gaan natlakken zijn er verschillende voorbereidingen vereist. Er zullen in de praktijk verschillende handelingen aan vooraf gaan voordat men kan gaan natlakken. Het product zal op de eerste plaats goed moeten worden voorbehandeld. natlakken

Om een stalen voorwerp langdurig te kunnen gebruiken zal het voorwerp, voordat het wordt afgelakt, eerst goed moeten worden geïmpregneerd om roesten te voorkomen. Voor kunststof is vaak het goed ontvetten voldoende voordat de laklaag wordt aangebracht.

Gestelde eisen
Afhankelijk van de ondergrond en de eisen die aan de laklaag gesteld worden kan er keuze worden gemaakt uit een van de vele verschillende soorten natlakken die kunnen worden gebruikt. Bij het kiezen van de natlak moet men ook rekening houden met het materiaal en de eventuele grondlaag. Ook de plaats waar het voorwerp wordt gebruikt is van groot belang. Wordt het voorperp aan zee gebruikt dan zal de laklaag van het voorwerp aan andere eisen moeten voldoen dan wanneer het in het binnenland wordt gebruikt. Een sier- of kunstvoorwerp verlangt andere eisen dan een gewoon gebruiksvoorwerp. Een voorwerp wat aan zee wordt geplaatst zal een veel zwaarder laksysteem vereisen dan een voorwerp landinwaarts. Ook het doel van het voorwerp is van belang. Is het een gebruiksvoorwerp of sierwerk? Het aanbrengen van de laklaag kan geschieden door middel van een spuitbus, elektrostatisch of bijvoorbeeld met een drukvat.

Soorten natlakken
Het is niet zoals bij poederlakken waarbij het hardingsproces van de lak vastligt. Bij natlakken zijn er meerdere uithardingsprocessen denkbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lucht drogende lakken. Deze lakken drogen zonder een extra toevoeging van een verharder- component. Zij drogen door zuurstofopname en daarom worden ze luchtdrogende lakken genoemd. Er bestaan ook meer component lakken. Bij deze laksoorten zal het basiscomponent niet uit zichzelf uitharden. Hierbij zal onder invloed van een verharder een chemische reactie te weeg worden gebracht die er voor zorgt dat de lak uithard. Ook UV- hardende laksoorten worden gebruikt. Deze lakken worden na het aanbrengen van de lak kortstondig belicht met UV-licht waardoor de reactie van drogen op gang komt. De reactie zal zorgen voor het doorharden van de laklaag. Moffellakken zijn laksoorten die onder invloed van een hoge temperatuur zullen uitharde

 

Sidebar